test PCR pentru COVID-19, preț 165 lei! / PCR for COVID-19, price 165 lei!

Austromed Clinic testează RT-PCR SARS CoV2 pentru diagnosticul infecției COVID-19.

Rezultatul este eliberat în versiunea romană și engleză și poate fi utilizat în călătoriile dvs.. Este valabil pentru Certificatul Verde.

Este necesară programarea pentru testare online: https://austromed.ro/programare/; prin email: laborator@austromed.ro sau prin telefon: +4072 0044566; +4021 3174917.

Rezervați-vă timp de cca. 20 minute pentru completarea formalităților. Testul se poate achita în numerar, prin ordin de plată sau cu cardul bancar. Proba se recoltează din exsudat nazofaringian. Rezultatul indică prezența sau absența în proba recoltată a unor componente ale materialului genetic al virusului COVID-19.

Rezultatul va fi, de regulă, POZITIV sau NEGATIV.

Testul NEGATIV presupune că nu au fost identificate în proba analizată urme de SARS-CoV-2 și că nu există infecție activă, dar nu garantează că nu sunteți infectat cu virusul COVID-19. Rezultatul POZITIV poate apărea la câteva zile de la expunerea la virus. Dacă aveți simptome specifice pentru infecția cu COVID-19, vă recomandăm să contactați medicul de familie.

Testul POZITIV presupune măsuri de precauție în vederea evitării răspândirii virusului. Contactați medicul de familie pentru a vă lua în evidență și a vă stabili un plan de tratament, dacă este cazul.

Măsurile de prevenire presupun carantinarea sau izolarea, astfel încât să evitați expunerea altor persoane la pericolul de infecției.

Vezi detalii Direcția de Sănătate Publică (DSP): https://dspb.ro/ce-avem-de-facut-daca-avem-simptome-suntem-contacti-sau-suntem-depistati-covid-pozitiv/; call center DSP 021.9462

Raportarea testarii la DSP o face laboratorul Austromed Clinic.

Vă recomandăm să mențineți măsurile de precauție prin purtarea măștii medicale, evitarea zonelor aglomerate, igienizarea periodică a mâinilor.

Vă dorim numai bine și sănătate multă!

Echipa Austromed Clinic

……………………………………………………………………………………………………………………

 

Austromed Clinic tests SARS CoV2 RT-PCR for diagnosis of COVID-19 infection.

The result is registered in Romanian and English although, and it can be used in your travels. It is valid for Green Certificate.

It is necessary booking for testing online: https://austromed.ro/programare/; by email: laborator@austromed.ro or by phone: +4072 0044566; +402131749 17. It is necessary to be available about 20 minutes to fill the forms. The test can be paid in cash, by payment order or by bank card. The sample is collected from nasofaringian exudate. The result indicates the presence or absence in the collected sample of some components of the genetic material of the COVID-19 virus.

The result will usually be POSITIVE or NEGATIVE.

The NEGATIVE test assumes no traces of SARS-CoV-2 have been identified in the sample and there is no active infection, but it does not guarantee that you are not infected with COVID-19.  A POSITIVE result may appear a few days after the exposure to the virus. If you have specific symptoms of COVID-19 infection, we recommend you consult your family physician.

The POSITIVE test involves precautions to prevent the spread of the virus. Contact your family physician to register your illness and establish a treatment plan, if any.

Cautions measures include the quarantine or isolation to avoid exposing others to the risk of infection.

See details of the Public Health Directorate (DSP): https://dspb.ro/ce-avem-de-facut-daca-avem-simptome-suntem-contacti-sau-suntem-depistati-covid-pozitiv/; call center DSP 021.9462)

The test is reported to DSP by the laboratory Austromed Clinic.

We recommend that you maintain caution when wearing a medical mask, avoid crowded areas, and regularly sanitize your hands.

Be well, healthy, and safe!

Austromed Clinic team