Programul ERASMUS+

 

Programul educațional european: „Dezvoltarea abilităților ecologice pentru o economie verde” / ERASMUS+

Abilitățile ecologice (green skills), cunoscute și sub denumirea de abilități de sustenabilitate, sunt cunoștințe, valori și comportamente necesare pentru fiecare loc de muncă, pentru a obține rezultate sociale, economice și de mediu durabile în organizație și în societate. Odată cu provocările în continuă creștere ale poluării și schimbărilor climatice, importanța și beneficiile mari ale acestor competențe vor crește constant în viitor.

Austromed Holding deschide apelul pentru participarea la un program educațional profesional european „Dezvoltarea competențelor ecologice pentru o economie verde”.

Unic de acest gen, programul educațional profesional „Dezvoltarea competențelor ecologice pentru o economie verde” permite actualizarea competențelor ecologice cu abilitățile personale și profesionale ale participanților.

Programul este adaptat pentru a crea personal competitiv, care contribuie la dezvoltarea personală și dezvoltarea profesională în organizația în care acesta își desfășoara activitatea. Prin abilitățile obținute, personalul va contribui la o mai mare autosustenabilitate, durabilitate în organizație și în societate.

Programul face parte din proiectul „Dezvoltarea competențelor ecologice pentru o economie verde – DECOS”, finanțat prin programul european Erasmus+, Cooperarea pentru inovare și schimbul de bune practici, în parteneriat cu instituții din Austria, Finlanda, N. Macedonia, Slovenia și România.

Participanții la program vor câștiga abilități ecologice relevante. Programul este adaptat pentru candidații care au deja cunoștințe de bază în domeniul durabilității, gestionării deșeurilor și energiei și ar dori să dobândească competențe specializate și aplicabile în acest domeniu.

Austromed Holding acordă 20 (douăzeci) de burse complete candidaților interesați care vor avea ocazia să participe la predarea interactivă condusă de formatori cu experiență prin aplicarea practicilor inovatoare și a instrumentelor moderne.

Programul constă din ateliere care au următoarele teme:

  1. Viață durabilă și abilități ecologice,
  2. Managementul deșeurilor,
  3. Managementul energiei.

Fiecare temă va fi implementată cu mijloace combinate de învățare: învățare electronică, activități de teren și la clasă. Programul va fi predat în limba română, în august 2020. În cadrul predării, vor fi implementate măsuri speciale de protecție împotriva COVID-19.

 Criteriile de participare la program sunt:

  • studii liceale în diverse domenii finalizate;
  • competențe excelente digitale (sistem de învățare electronică);
  • dorința de a învăța, abilități de lucru în echipă și comunicare.

Vor fi selectați cu prioritate candidații care:

  • au experiență de lucru în organizații care produc deșeuri cu impact semnificativ asupra mediului (materiale infecțioase, reziduuri nedegradabile si materiale lemnoase)
  • au rol în instruirea personalului din organizații pentru prevenirea producerii deșeurilor și managementul colectarii și tratării deșeurilor.

Dacă doriți să faceți parte din programul educațional, vă rugăm să trimiteți Formularul de Inregistrare Participant (formular tip, publicat pe pagina destinată proiectului: www.austromed.ro), în format electronic la formare@austromed.ro intitulat „Cerere pentru programul educațional DECOS” cel târziu până la 20 august 2020.

Departajarea candidaților se va face după evaluarea formularelor tip și după concluziile formulate de către formator în urma chestionarului / interviu până la 21 August 2020.

 

Vă așteptăm candidatura,

Austromed Holding

Adina Marinescu

Decos – Comunicat _RO GT – Formular de inregistrare participant ro