Programe integrate de dezvoltare în domeniul medical

Austromed Clinic are expertiză în domeniul asistenței medicale ambulatorie: medicină generală, medicina muncii şi medicină de laborator. Austromed Clinic desfăşoară acivități referitoare la sănătatea umană şi de asistenţă medicală specializată (cod CAEN 8690 şi 8622) ȋn condiţile respectării regulamentelor interne şi a standardului de calitate ISO15189.

În concordanță cu reglementările privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale (art. 8, alin a, d şi e din Ordonanţa nr. 124/1998), Austromed Clinic prestează servicii medicale, desfăşoară activităţi de consiliere medicală şi activităţi de învăţământ şi cercetare. Austromed Clinic participă, individual sau ȋn parteneriat, la programe educaționale, particularizate ȋn funcție de obiectivele specifice ale fiecarui proiect, ȋn domeniile asistenței medicale şi asistenței ȋn antreprenoriat, la activități de cercetare şi studii de specialitate ȋn domeniul sănătății publice, elaborează şi propune strategii de ȋmbunătățire a mediului socio-profesional prin implementarea metodelor moderne de formare profesională şi consultanță ȋn domeniile educației şi ştiinței medicale.

Programe educaționale

Sanatatea la microscop!Sanatatea la microscop!

Austromed Clinic şi Centrul Pascal s-au ȋntȃlnit pentru a oferi copiilor o nouă perspectivă a unui laborator de analize / 01.07.2016

 

 

 

12719195_579188058903937_6470085049236730665_o

Conduita medicala in caz de urgenta

Austromed Clinic participă la procesul de instruire pentru servicii medicale de calitate, în parteneriat cu Rx-Dental / 25.03.2016

 

 

Cercetare

 

Dezvoltare