Notă privind drepturile de proprietate intelectuală

© austromed clinic

Austromed Clinic a creat pentru publicul său pagina de internet www.austromed.ro, în scopul comunicării publice și de a face vizibile oferta de servicii și condițiile de accesare a serviciilor de medicale de specialitate.

Textele, grafica, imaginile și alte documentele precum materiale informative, manuale, proceduri, oferte, sunt integral în proprietatea intelectuală a societății Austromed Clinic.

Toate drepturile pentru imaginea, conținutul paginii de internet, identitatea societății, sigla, simbolurile și sloganurile sunt rezervate de Austromed Clinic și protejate de reglementările legale naționale și comunitare, pentru protecția drepturilor de autor și proprietate intelectuală.

În virtutea drepturilor patrimoniale, distincte și exclusive, Austromed Clinic nu permite utilizarea informațiilor publicate, prin orice mijloc, incluzând dar nelimitând-se la forma electronică (pagina de internet, media, comunicări prin poșta electronică sau prin alte mijloace de informare directă), în alte scopuri decât cele pentru care sunt destinate. Nu sunt permise multiplicarea, publicarea, reproducerea, modificarea sau distribuirea informațiilor, parțial sau integral, fără autorizarea expresă și prealabilă a conducerii Austromed Clinic. Nu este permis accesul persoanelor neautorizate la documentele declarate confidențiale.

Citirea în public sau relatările datelor din proprietatea intelectuală a Austromed Clinic, se realizează cu indicarea corectă a sursei informațiilor.

Încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală și de confidențialitate sunt sancționate conform legii.

Austromed Clinic își rezervă dreptul exclusiv de actualizare și difuzare a informațiilor publice.

 

Conducerea Austromed Clinic